Adres firmy


Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000518352
REGON: 147353687, NIP: 5272717861

Tel. +48 (22) 27 87 500

Infolinia konsumencka: 801 800 312*
czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00 - 17:00

  • Koszt połączenia według taryfy operatora

Copyright © 2015, Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.