Polityka Ochrony Prywatności (Ochrona Danych Osobowych)


Uwagi na temat ochrony danych osobowych 

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania przez Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. danych osobowych użytkowników niniejszej witryny oraz zasady ochrony tych danych. Administratorem danych osobowych jest Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. ul. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa. Dodatkowe informacje o Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”. 

Odpowiedzialne postępowanie z danymi osobowymi

Odpowiedzialne postępowanie przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas sprawa oczywista. Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników witryny wyłącznie do celów wewnętrznych firmy oraz do celów marketingu swoich produktów, o ile zostanie na to dobrowolnie wyrażona zgoda przez użytkownika. W tym celu we wszystkich miejscach, gdzie na naszej witrynie wymagane jest podanie danych osobowych, użytkownik jest informowany o możliwości dobrowolnego wyrażenia swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Informujemy, iż każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania. Poprawienie danych osobowych może nastąpić poprzez formularz kontaktowy na stronie www.jdecoffee.com ub kontakt telefoniczny z naszą infolinią. Dane teleadresowe Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”. 

Anonimowość przeglądania witryny 

Można odwiedzać niniejszą witrynę Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości oraz podawania swoich danych osobowych. W trakcie przeglądania zawartości witryny odbierane są tylko dane operatora usług internetowych, strona, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane na naszej witrynie. 

Odwołanie zgody w dowolnym momencie 

W każdym momencie istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. Odwołanie zgody może odbyć się poprzez formularz kontaktowy na stronie Consumerservice.PL@jdecoffee.com lub kontakt telefoniczny z naszą infolinią. Dane teleadresowe Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. są dostępne w zakładce zatytułowanej „O firmie”.

Rejestrowanie 

Informacje takie jak liczba wejść na niniejszą witrynę internetową, strona, z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny, czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania mogą być rejestrowane przez Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli jej na ulepszanie produktów, obsługi klienta oraz niniejszej witryny. Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika niniejszej witryny i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika. 

Data Privacy Officer

 ++ 

FIRST PRIVACY GMBH
Konsul-Smidt-Straße 88
D-28217 Bremen
office@first-privacy.com 

 

JACOBS DOUWE EGBERTS

Att. Markus Dreissigacker, Global Chief Compliance Officer

privacy@jdecoffee.com

Copyright © 2015, Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.