Regulamin zakupów


TASSIMO – Dostawa do domu – Regulamin (POLSKA)
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem przed złożeniem zamówienia na jakikolwiek z naszych produktów. Zamówienie któregokolwiek z naszych produktów jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2016 r.

1. Uwagi wstępne

1.1 Podlegająca niniejszemu regulaminowi usługa TASSIMO Dostawa do domu oferowana jest przez Koninklijke Douwe Egberts B.V, z siedzibą pod adresem OOsterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands. Umsatzsteueridentifikationsnummer PL 5263085284, do której odnoszą się określenia „my“, „nas“, „nasz“ i tym podobne, które należy interpretować jako odniesienia do tej właśnie firmy.

1.2 Użyte w niniejszym regulaminie określenia „Ty“, „Twój“ i tym podobne, odnoszą się do osoby składającej u nas zamówienie i podlegającej niniejszemu regulaminowi. Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 Usługa TASSIMO Dostawa do domu obejmuje sprzedawane przez nas ekspresy TASSIMO, kapsułki T DISC oraz inne artykuły związane z napojami i marką TASSIMO, niekiedy określane jako„produkty“) na naszej stronie www.tassimo.pl („nasza polska strona internetowa“).

1.4 Zamówienia z dostawą na terenie Polski można składać przez naszą polską stronę internetową lub telefonicznie. Przedstawiony tu regulamin ma zastosowanie bez względu na sposób złożenia zamówienia. Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest do użytku publicznego i służy do kupowania produktów.

1.5 W celu złożenia telefonicznego zamówienia na jakikolwiek z naszych produktów i skorzystania z usługi TASSIMO Dostawa do domu, zadzwoń na naszą polską infolinię dostępną pod numerem 801 800 312.Koszt połączenia według taryfy operatora. Połączenia realizowane przy użyciu telefonii komórkowej mogą podlegać obciążeniom ze strony operatora danej sieci.
Telefoniczne zamówienia składane w ramach usługi Dostawa do domu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Usługa TASSIMO Dostawa do domu wykorzystuje standardowy numer telefonu.

2. Regulamin

2.1 Stosowane przez nas metody przetwarzania i ochrony danych klientów zostały opisane zarówno w niniejszym regulaminie, jak i na naszej stronie internetowej w sekcji Ochrona prywatności. Aby się z nimi zapoznać, kliknij tutaj.

3. Ceny

3.1 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT wymagany na terenie Polski (tam gdzie to wskazane). Wszystkie ceny podane są wyłącznie w złotych polskich (PLN).

3.2 Łączna suma Twojego zamówienia, obejmująca podatek VAT i koszty dostawy, pojawi się na ekranie potwierdzenia zamówienia. Cena, która pojawi się na ekranie, będzie oznaczała kwotę do zapłaty w złotych polskich (PLN). W przypadku zamówienia telefonicznego, operator poinformuje Cię o należnej kwocie do zapłaty.

3.3 Jako że usługa TASSIMO Dostawa do domu jest oferowana i administrowana przez Koninklijke Douwe Egberts B.V, wszelkie zapłaty związane z zakupami online mogą stanowić transakcje międzynarodowe i tym samym być obciążone przez Twój bank dodatkowymi opłatami.

3.4 Minimalna wartość potrzebna do realizacji zamówienia to 155 PLN.

3.5 Obowiązujące ceny produktów i koszty dostawy będą równe tym widniejącym na naszej polskiej stronie internetowej w momencie składania zamówienia (podlegają one weryfikacji pod kątem ewentualnych błędów).

3.6 Ceny produktów i koszty dostawy mogą w każdym momencie ulec zmianie. Wszelkie zmiany w cenach produktów lub kosztach dostawy wprowadzone po wysłaniu Ci potwierdzenia wysyłki nie będą miały wpływu na żadne ze złożonych już przez Ciebie zamówień. Więcej szczegółów na temat potwierdzenia wysyłki można znaleźć w punkcie 6.1 poniżej.

3.7 Na naszej polskiej stronie internetowej oferujemy bardzo dużą liczbę produktów, dlatego może się zdarzyć, że mimo naszych starań, ceny niektórych produktów zaprezentowanych na naszej polskiej stronie będą niewłaściwe. Regularnie weryfikujemy ceny pod kątem zgodności z naszymi procedurami wysyłkowymi. Jeśli więc poprawna cena produktu jest niższa niż ta widniejąca na naszej polskiej stronie, wysyłając Ci produkt, obciążymy Cię niższą kwotą. Jeśli poprawna cena produktu jest wyższa w stosunku do tej podanej na naszej polskiej stronie, zazwyczaj, wedle własnego uznania, skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia zaistniałej sytuacji albo anulujemy Twoje zamówienie, od razu Cię o tym informując.

3.8 Jeśli błąd w cenie jest oczywisty, nie podlega wątpliwości i mógł być przez Ciebie zakwalifikowany jako ewidentny błąd, nie mamy obowiązku dostarczyć Ci danego produktu po niepoprawnej (niższej) cenie, nawet jeśli wysłaliśmy Ci już potwierdzenie wysyłki (zob. punkt 6.1 poniżej).

4. Zamawianie i zapłata

4.1 Możesz zamawiać nasze produkty na dwa sposoby:

4.1.1 1 drogą elektroniczną, za pośrednictwem naszej polskiej strony internetowej ; lub
4.1.2 telefonicznie poprzez naszą polską infolinię 801 800 312 (z obszaru Polski).

4.2 akceptujemy jedynie kupony wydane w ramach usługi TASSIMO Dostawa do domu.

4.3 Dołożymy Vwszelkich starań, aby dostarczyć wszystkie zamówione przez Ciebie produkty. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym wybrany produkt będzie w danym momencie niedostępny, poinformujemy Cię o tym i wstrzymamy realizację Twojego zamówienia do momentu, aż każdy brakujący produkt będzie ponownie dostępny w sprzedaży. Nie prowadzimy przesyłek cząstkowych, dlatego zrealizujemy Twoje zamówienia dopiero wówczas, gdy wszystkie zamówione produkty będą dostępne i gotowe do wysłania. Może to nieco zmienić standardowe terminy dostawy.

4.4 Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie produkty zaprezentowane w naszym elektronicznym katalogu były w każdym momencie dostępne, nie możemy tej dostępności zagwarantować. Ponadto nasz serwis telefoniczny, podobnie jak niniejsza publikacja, nie stanowią oferty sprzedaży podlegającej akceptacji poprzez złożenie zamówienia.

4.5 W przypadku zamówienia online, w momencie otrzymania zamówienia natychmiast wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania szczegółów Twojego zamówienia („wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie“). Wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie w momencie składania zamówienia i nie stanowi gwarancji dostępności produktów ani pozytywnego rozpatrzenia zamówienia.

4.6 W przypadku zamówienia telefonicznego, zostanie Ci przydzielony specjalny numer zamówienia („unikatowy numer zamówienia“)– powołaj się na niego w przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości.

4.7 W celu zapewnienia sprawnej realizacji Twojego zamówienia, prosimy o podanie poprawnego, pełnego adresu, w tym polskiego kodu pocztowego (tam, gdzie jest to wymagane), numeru telefonu, pod którym jesteś dostępny/a w ciągu dnia oraz adresu e-mail (o ile taki posiadasz). Jeśli posiadasz kartę rejestracyjną, podaj również Twój unikatowy numer klienta TASSIMO widniejący z przodu karty. Podany przez Ciebie adres do faktury musi odpowiadać temu, który podałeś/aś i którego użyłeś/aś do rejestracji przy użyciu wybranej karty kredytowej/debetowej lub innego sposobu płatności, gdyż będzie on użyty w celu weryfikacji Twojego zamówienia. Podanie nieprawidłowych danych spowoduje wstrzymanie realizacji zamówienia do momentu wprowadzenia poprawnych informacji.

4.8 Realizacja Twojego zamówienia zostanie podjęta dopiero po podaniu przez Ciebie wszystkich szczegółów płatności.

4.9 W realizacji płatności korzystamy z usług niezależnego dostawcy usług płatniczych. W przypadku zamówień składanych przez naszą polską stronę internetową, wraz z wykonaniem ostatniego kroku procesu składania zamówienia zostanie ono przekierowane na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych, gdzie należy dokonać zapłaty. Po przekierowaniu Twojego zlecenia na stronę internetową naszego dostawcy usług płatniczych będziesz mógł/mogła sfinalizować zapłatę przy użyciu którejkolwiek z podanych tam metod. Jeśli składasz zamówienie za pomocą naszej Infolinii, obsługujący Cię operator poprosi o niezbędne dane i poinformuje Cię o wszystkich dostępnych możliwościach zapłaty. Twoja zapłata będzie zrealizowana za pośrednictwem naszego niezależnego dostawcy usług płatniczych.

4.10 Zostaniesz poproszony/a o podanie szczegółowych informacji dotyczących zapłaty w momencie finalizowania składania zamówienia, ale Twoja płatność zostanie pobrana dopiero w chwili wysyłki towaru. W wyjątkowych przypadkach wysyłka zamówienia może zostać opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli tak się stanie, w zależności od wybranej przez Ciebie formy płatności, pobranie zapłaty nastąpi w terminie od 3 do 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Pobranie zapłaty nie oznacza przyjęcia przez nas zamówienia, ani w żaden inny sposób nie zobowiązuje nas do zawarcia z Tobą umowy. To, kiedy i w jaki sposób dochodzi do zawarcia wiążącej umowy między Tobą a nami, zostało określone w punkcie 5. tego dokumentu.

4.11 W razie jakichkolwiek trudności związanych ze złożeniem zamówienia albo płatnością prosimy o kontakt telefoniczny. Dostępny numer Infolinii został podany w punkcie 1.5 niniejszego regulaminu.

4.12 Przed wysyłką wszystkie zamówienia są weryfikowane z odpowiednim dostawcą usług płatniczych, dlatego koniecznie upewnij się, że wszystkie podane przez Ciebie dane są prawidłowe. Nie bierzemy odpowiedzialności za wstrzymanie realizacji zamówienia spowodowane podaniem niepoprawnych lub nieaktualnych informacji dotyczących płatności.

4.13 W takich sytuacjach niezwłocznie podejmowane będą działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji. Wszelkie pytania należy kierować do osób obsługujących naszą polską Infolinię. W tym celu konieczne jest podanie unikatowego numeru zamówienia (w przypadku zamówienia telefonicznego) lub kodu pocztowego (w przypadku zamówienia elektronicznego poprzez naszą polską stronę internetową). Numer Infolinii został podany w punkcie 1.5 niniejszego regulaminu.

5. Jak dochodzi do zawarcia umowy między Tobą i nami

5.1 Korzystanie z naszej polskiej strony internetowej:

5.1.1 Po złożeniu zamówienia poprzez naszą polską stronę internetową otrzymasz potwierdzającą wiadomość e-mail. Nie oznacza to jednak, że Twoje zamówienie zostało przyjęte. Twoje zlecenie traktujemy jako ofertę zakupu zamówionych przez Ciebie produktów. Wszystkie zamówienia wymagają naszej akceptacji.

5.1.2 Dane zamówienie potwierdzimy dopiero w momencie wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów. O przyjęciu zamówienia poinformujemy Cię poprzez wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że zamówiony towar został wysłany („potwierdzenie wysyłki“).

5.1.3 Zawarcie umowy następuje w momencie wysłania Ci potwierdzenia wysyłki, chyba że dostaniesz od nas wiadomość, że Twoje zamówienie nie zostało przyjęte lub sam/a je anulujesz.

5.2 Korzystanie z naszej Infolinii:

5.2.1 Składając zamówienie za pomocą naszej Infolinii, otrzymasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące zamówienia i płatności od jednego z naszych operatorów, który jednocześnie poinformuje Cię o przewidywanej dacie dostawy. Nie oznacza to jednak, że Twoje zamówienie zostało przyjęte. Twoje zlecenie traktujemy jako ofertę zakupu zamówionych przez Ciebie produktów. Wszystkie zamówienia wymagają naszej akceptacji.

5.2.2 Dane zamówienie potwierdzimy dopiero w momencie wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów. Przyjęcie Twojego zamówienia potwierdzimy poprzez załączenie do przesyłki stosownego potwierdzenia.

5.2.3 Zawarcie umowy następuje w momencie wysłania Ci potwierdzenia wysyłki, chyba że dostaniesz od nas wiadomość, że Twoje zamówienie nie zostało przyjęte lub sam/a je anulujesz.

6. Dostawa

6.1 W normalnych okolicznościach Twoje zamówienie powinno zostać zrealizowane przed upływem daty podanej w potwierdzeniu wysyłki lub określonej przez jednego z naszych operatorów w przypadku złożenia zamówienia w naszej Infolinii. W razie nieokreślenia daty dostawy, zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia wysyłki lub złożenia zamówienia w naszej Infolinii , chyba że zaistnieją jakieś wyjątkowe okoliczności. Jeśli będziemy mieli podstawy, by sądzić, że moment dostawy opóźni się, postaramy się z Tobą skontaktować.

6.2 W ramach jednej opłaty za dostawę możemy dostarczyć dowolną wybraną przez Ciebie liczbę produktów o łącznej wadze nieprzekraczającej 25 kg.

6.3 Niestety nie możemy przyjąć zamówienia, jeśli podany adres dostawy zawiera numer skrytki pocztowej lub jeśli osoba składająca zamówienie posługuje się adresem z numerem skrytki pocztowej. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć przesyłki również na inne adresy.

6.4 Z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 6.3, przesyłki będą wysyłane na podany przez Ciebie adres. Od momentu dostarczenia Ci zamówionych produktów to Ty jesteś za nie odpowiedzialny. W przypadku, gdy podasz swój adres firmowy, przesyłkę uznajemy za dostarczoną w momencie zostawienia jej na recepcji w siedzibie podanej firmy. Jeśli jednak wybrałeś/aś opcję przesyłki ekspresowej, do przekazania przesyłki niezbędny będzie Twój podpis.

6.5 Standardowa usługa dostawy w Polsce:

Kraj Miejsce docelowe dostawy Koszt dostawy Okresy realizacji dostawy
Polska Polska 29 PLN do 30 dni


„Dzień roboczy“to dowolny dzień (poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce (w zależności od tego, kiedy ma zostać zrealizowana dostawa)).

6.6 W przypadku zamówień na kwotę w wysokości 200 PLN, i większą, zamawiający nie ponosi kosztów przesyłki, pod warunkiem, że przesyłka nie przekroczy maksymalnej wagi określonej powyżej w punkcie 6.2. W soboty, niedziele i święta nie są realizowane żadne dostawy.

6.7 Pamiętaj, że jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem strony lub przez naszą Infolinię, będziemy mogli dostarczyć przesyłkę tylko w przypadku podania poprawnego adresu w granicach Polski.

7. Anulowanie zamówienia/polityka zwrotów

7.1 Na mocy obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z punktami 7.2, 7.3 i 7.4 poniżej, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z zamówienia bez podania przyczyny, w przedziałach czasowych wyszczególnionych poniżej, począwszy od pierwszego dnia od otrzymania przesyłki, chyba że zamówione przez Ciebie produkty łatwo ulegają zepsuciu.

Sposób złożenia zamówienia – Odstąpienie od umowy:
Drogą elektroniczną, za pośrednictwem naszej polskiej strony internetowej – w ciągu 14 dni kalendarzowych
Telefonicznie, za pośrednictwem naszej polskiej Infolinii – w ciągu 14 dni kalendarzowych

7.2 Aby anulować zamówienie, musisz:

7.2.1 wybrać jedną z poniższych opcji:

7.2.1.1. Skontaktować się z naszą polską Infolinią. Numer infolinii podany został w punkcie 1.5 niniejszego regulaminu.

7.2.1.2. Wysłać do nas wiadomość e-mail na następujący adres: Consumerservice.PL@jdecoffee.com.

7.2.1.3. Wypełnić następujący formularz rezygnacji: Formularz rezygnacji z zamówienia TASSIMO , i wysłać go na następujący adres: Consumerservice.PL@jdecoffee.com.

7.2.2 Zwrócić nam produkty bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgłosiłeś/aś chęć odstąpienia od umowy. Możesz zwrócić produkty na adres podany w wiadomości e-mail od nas, w której zgadzamy się na Twoje odstąpienie od umowy. Prosimy o dołączenie do przesyłki zwrotnej kopii dowodu dostawy i zachowanie rachunku lub pokwitowania wysłania przesyłki;

7.2.3 Zwrócić nam otrzymane produkty w nienaruszonym stanie oraz na własne ryzyko i własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgłosiłeś/aś chęć odstąpienia od umowy. Na Twoją prośbę i dla Twojej wygody, pracownicy Infolinii zaopatrzą Cię w etykietę zwrotną w celu uproszczenia procedury wysyłki i zredukowania kosztów, które będziesz musiał/a ponieść. Koszt wysyłki zwrotnej będzie odjęty od kwoty zwrotu. Informujemy, że koszt wysyłki zwrotnej odpowiada standardowej kwocie wysyłki obowiązującej przy realizacji zamówień;

7.2.4 Dbać o produkty w czasie pozostawania w ich posiadaniu, do czego obliguje Cię prawo.

7.3 Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z prawa do anulowania zamówienia, zgodnie z punktami 7.1 i 7.2:

7.3.1 Prześlemy Ci potwierdzenie anylowania zamówienia.

7.3.2 Otrzymasz zwrot pełnej kwoty, którą zapłaciłeś/aś za zamówione produkty, w tym poniesiony koszt dostawy (koszty ewentualnego zwrotu pokrywasz sam/a); oraz

7.3.3 Zwrócimy Ci pieniądze tą samą drogą, którą je od Ciebie otrzymaliśmy, bez nieuzasadnionej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie zwracane produkty lub potwierdzenie, że wysłałeś/aś je do nas z powrotem – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w polskich złotych (PLN);

7.3.4 4 Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany kursu polskiego złotego (PLN) w stosunku do innych walut i kwota w złotych (PLN) wskazana jako kwota do zapłaty w momencie składania przez Ciebie zamówienia będzie stanowiła całkowitą kwotę zwrotu za zakup.

8.2 Jeśli zamawiasz produkty za pośrednictwem naszej polskiej strony internetowej, na ostatnim etapie tego procesu wszelkie szczegóły dotyczące Twojego zamówienia zostaną przekazane do naszego dostawcy usług płatniczych. Zostaniesz o tym szczegółowo poinformowany/a podczas elektronicznego składania zamówienia. Dostawca usług płatniczych poprosi Cię o wybranie jednej z obsługiwanych metod zapłaty i wprowadzenie wymaganych danych związanych z daną metodą (na przykład w przypadku płatności kartą kredytową obejmą one: Twoje imię i nazwisko, dokładny adres, numer karty kredytowej, datę ważności karty oraz cyfry kodu bezpieczeństwa zamieszczonego na odwrocie karty) koniecznych do realizacji płatności.

8.3 Jeśli dane dotyczące płatności wprowadzasz za pośrednictwem strony internetowej dostawcy usług płatniczych, zgadzasz się na korzystanie z tejże strony zgodnie z regulaminem oraz polityką prywatności obowiązujących w jej obrębie. Taka zgoda jest warunkiem zamówienia produktów przez naszą polską stronę internetową lub polską Infolinię.

8.4 Dostawca usług płatniczych umożliwia dokonanie przez Ciebie zapłaty na nasze konto przy użyciu metody wskazanej przez Ciebie podczas składania zamówienia. Zarówno my, jak i nasz dostawca usług płatniczych będziemy w trakcie procesu składania zamówienia zbierać Twoje niektóre dane osobowe. Dane te zostaną przez nas wykorzystane do uproszczenia procesu zamówienia oraz w celu realizacji jakiejkolwiek umowy, jaka może zostać między nami zawarta w wyniku złożenia przez Ciebie zamówienia. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas i naszego dostawcę usług płatniczych Twoich danych osobowych w opisanych powyżej celach. Poza celami wymienionymi tutaj możemy też używać Twoich danych osobowych do innych celów opisanych na naszej stronie internetowej w sekcji Polityka prywatności. Można się z nimi zapoznać, klikając tutaj.

8.5 W celu zapewnienia, że wybrana forma płatności nie zostanie zrealizowana bez Twojej zgody, my i/lub nasz dostawca usług płatniczych możemy weryfikować podane imię i nazwisko, adres i inne dane osobowe, korzystając ze swoich baz danych. Akceptując niniejszy regulamin, zgadzasz się na tego typu weryfikację.

8.6 Zachowamy pewne szczegóły dotyczące Twojego zamówienia, w tym wybrane dane osobowe, przez odpowiedni czas od momentu złożenia przez Ciebie zamówienia. Nasz dostawca usług płatniczych również zachowa pewne szczegóły dotyczące Twojego zamówienia, w tym wybrane dane osobowe, przez odpowiedni czas od momentu złożenia przez Ciebie zamówienia. Pozwoli nam to na sprawne działanie w razie jakichkolwiek pytań, problemów, rezygnacji czy koniecznych zwrotów kosztów.

8.7 Wszystkie dane podane przez Ciebie podczas składania zamówienia będą traktowane w sposób bezpieczny i w zgodzie z postanowieniami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, z późn. zm.).

8.8 Nasz proces składania zamówień i realizowania płatności jest cyfrowo zaszyfrowany przy użyciu technologii SSL pozwalającej na przenoszenie Twoich danych na nasz bezpieczny serwer. SSL to standardowa technologia używana do zabezpieczania transakcji internetowych. Zapewnia Tobie, nam oraz naszemu dostawcy usług płatniczych wysoki poziom ochrony przed nieuczciwymi transakcjami. Szczegóły dotyczące Twojego zamówienia przekażemy naszemu dostawcy usług płatniczych za pomocą technologii SSL.

8.9 razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa danych zadzwoń na naszą polską Infolinię.

9. Obsługa klienta

9.1 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie. Gdybyś jednak miał/a jakiekolwiek wątpliwości lub trudności dotyczące usługi TASSIMO Dostawa do domu, w pierwszej kolejności poinformuj nas o tym:

  • 9.1.1 telefonicznie pod numerem 801 800 312
  • Online, za pomocą strony www.tassimo.pl.

9.2 Zawsze staramy się odpowiadać na wszelkie zapytania w ciągu 3 dni roboczych od ich złożenia, a w przypadku reklamacji – w ciągu 5 dni roboczych. „Dzień roboczy“ to dowolny dzień poza sobotami, niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.

10. Uwagi ogólne

10.1 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania – w dowolnym momencie i z dowolnego powodu – zmian o niniejszego regulaminu

10.2 Zastrzegamy sobie też prawo do wstrzymania, ograniczenia lub zamknięcia klientowi dostępu do usługi TASSIMO Dostawa do domu w dowolnym momencie, gdy tylko uznamy to za słuszne.

10.3 Niniejszy regulamin, jak również wszelkie inne sprawy dotyczące zamówień naszych produktów realizowanych za pośrednictwem naszej polskiej strony internetowej lub polskiej Infolinii podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory związane ze świadczonymi przez nas usługami będą rozstrzygane przez sądy polskie.

11. Odpowiedzialność

11.1 Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie, oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie klienta w błąd, niedotrzymanie zobowiązań. Zapisy niniejszego regulaminu nie powinny być traktowane jako zakazane klauzule wyszczególnione w artykule 385. Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty niebezpieczne zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym.

11.2 Od momentu dostarczenia zamówionych Produktów na wskazany przez Ciebie adres nie będziemy odpowiedzialni za kradzież, utratę lub zniszczenie towaru.

12. Znaki towarowe i prawa autorskie

12.1 1 Posiadamy wyłączne prawo do wszystkich elementów projektu naszych stron internetowych i informacji zamieszczonych na tych stronach, w tym jej polskojęzycznej wersji (www.tassimo.pl). Fragmenty naszej polskiej strony internetowej możesz drukować jedynie w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem tej strony. Nie możesz wykorzystywać materiałów zamieszczonych na którejkolwiek z naszych stron internetowych dla żadnych innych celów.

12.2 „TASSIMO”, „KENCO”, „SUCHARD” i „T DISC” to zarejestrowane znaki towarowe i podobnie jak inne nazwy produktów pojawiające się na naszych stronach mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do innych organizacji, w związku z czym – jako takie – nie mogą być kopiowane ani używane bez zgody ich właścicieli.